Blog

De kloof tussen systeem en realiteit

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Het gedrag van koeien is niet voorspelbaar. Dat las je al in mijn vorige blog "Koeien en niet-weten".

Wanneer dat gedrag leidt tot veranderingen in het ecosysteem, dan is dat ecosysteem ook niet voorspelbaar.
Dit was wat ik leerde in mijn stage.

Na mijn stage zag ik dat patroon vaker.

Het gedrag van individuele mensen is niet te voorspellen, laat staan wanneer heel veel mensen op elkaar reageren.
Dat levert een compleet onvoorspelbare samenleving op.

Diepe complexiteit

De kloof tussen systeem en realiteit

Koeien en niet-weten

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Een jonge stier leefde in een kleine kudde in een natuurgebied aan het water.

Hij voelde zich sterk, maar stond als elk jong dier aan de onderkant van de hierarchie.
Op een dag daagde hij een hoog geplaatste stier uit, een fout, hij werd uit de kudde verjaagd.

Het natuurgebied was klein, dus echt weg kon hij niet, maar terug naar de kudde ook niet.
Hij nam de gok en ging zwemmen, verderop was een klein eiland. Waar hij veilig was voor de kudde.

Koeien en niet-weten

Nieuwe woorden voor een nieuw tijdperk

 • Posted on: 20 November 2016
 • By: hans

Brexit, Trump, Syrië, de opkomst van China, de passiviteit van de EU, de assertiviteit van Rusland en Turkije, robotisering, de verdwijnende middenklasse.

De veranderingen gaan zo snel dat we op het punt lijken te staan van een nieuw tijdperk. Hoe die er uit gaan zien weet niemand.

De vraag is: kunnen we het nog wel bijhouden? Zijn onze denkwijzen nog wel geschikt voor de komende tijd?

Er zijn al vele mensen geweest die verzuchten: ik weet het niet. En ze ervaren dan dat ruimte geeft.

Voorbij postmodernisme

 • Posted on: 7 January 2015
 • By: hans

We leven nu in een postmoderne wereld.

Dat is alsof we nog leven binnen de structuren en waarheden van de oude wereld, maar er niet meer in geloven.

Die oude structuren vallen steeds verder uit elkaar en wij staan erbij en kijken ernaar. We worden er wel wat bang van, omdat er nog niks anders is, maar kunnen of willen het niet voorkomen.

We zouden nog een poging kunnen wagen, eens kijken of het nog te repareren is. Maar we kunnen ook iets anders doen.

Het is tijd om de oude waarheden niet enkel te relativeren, maar om ze vaarwel te zeggen.

Institutioneel lijden

 • Posted on: 20 October 2014
 • By: hans

Wat een vreselijk verhaal van Remzi
http://www.volkskrant.nl/leven/waarom-kreeg-remzi-cavdar-een-stempel~a37...

Wat als in het hele proces de twijfel van enkelen een formele plek had gekregen? Wat als het niet-(zeker)-weten benoemd was geworden en toegevoegd had moeten worden aan zijn diagnose, omdat instellingen de methoden krijgen om niet-weten in de processen toe te laten en de maatschappij ze dwingt om dat ook te doen? Dan was het mogelijkerwijze heel anders met hem gelopen.

Dat is waar het Mirdan Instituut voor vecht.

de grens

 • Posted on: 1 November 2012
 • By: hans

We kunnen veel, maar veel ook niet. Sommige dingen kunnen we erg goed, in anderen is nauwelijks vooruitgang te ontdekken.

We kunnen beter machines bouwen dan het weer voorspellen. We kunnen beter medicijnen maken dan de economie begrijpen.

Wanneer we de grenzen tussen wat we heel goed begrijpen, een beetje begrijpen en helemaal niet begrijpen, helderder maken, dan kunnen we daar veel baat bij hebben.

Drang