De Mirdan-filosofie

De Mirdan-filosofie is een andere kijk op dezelfde wereld.

Over hoe je een waardensysteem op kan bouwen vanuit de leegte.
Over een andere indeling van de wereld met vier nieuwe woorden.

Over hoe ons verlangen naar bloei een drijvende kracht is voor hoe we denken.

Over een nieuwe manier om met niet-weten en onzekerheid om te gaan.

In Ontwikkeling: Boek De Mirdan-filosofie.

Een ontdekkingstocht vanuit de leegte.

Het boek: Opening

Ik begrijp zo veel niet dat ik het een naam heb gegeven: pu.

Blog-Serie: De ontwikkeling van pu-software.