Een andere kijk

Met de Mirdan-filosofie probeer ik de kloof tussen de leegte (denk aan de leegte/afgrond van Nietzsche) en het dagelijks leven te overbruggen. Dat gebeurt met vier nieuwe concepten, vier woorden, die de leegte erkennen en een plek geven in het dagelijks leven.

Vier nieuwe woordenIn Ontwikkeling: LeegteHet boek: Opening

Ik begrijp zo veel niet dat ik het een naam heb gegeven: pu.