De 4 woorden

  • Posted on: 20 September 2020
  • By: hans

De Mirdan-filosofie bestaat uit 4 woorden.
Vier nieuwe woorden die de wereld op een andere manier ordenen.
De woorden zijn: pu, mu, osmo en marzoek.

Pu

Pu betekent: Alles wat ik nu niet weet of begrijp.

Dat is in mijn geval nogal veel. Ik begrijp er maar weinig van.
Opeens leef je en dan gebeurt er van alles. Waarbij je dan ook nog beseft dat het elk moment weer kan eindigen. Raar, met veel pu.

Mu

Alles wat ik nu ervaar.

Mijn hele wereld, gezien vanuit mijn perspectief. Die anders is dan jouw wereld, vanuit jouw perspectief. Als je denkt: hoe kan iemand het zooo anders zien? Dan is het antwoord: mu. Die ander heeft een compleet eigen wereld, voor zichzelf.

Osmo

Alles dat mij doet ervaren

Zit er iets buiten mu? Is er iets dat mu veroorzaakt? Oftewel: Is er een tussenruimte tussen de verschilende ervaringswerelden? Dat weten we niet. Alle informatie die we daarover zouden hebben krijgen we in onze mu. We weten niets over osmo, zelfs niet of het wel bestaat. Osmo is buiten ons bereik.

Marzoek

Dat wat ervaart

We bestaan. Op mysterieuze wijze hebben we een mu gekregen. Als er al een osmo is, dan is die mu ergens in osmo gemaakt. Maar wat is er dan gemaakt? Een ervarer, iets dat ervaart en dat noem ik 'marzoek'. Die kunnen we deels kennen, vanuit mu en deels niet, omdat dat deel nog osmo is. Het veroorzaakt ons vermogen tot ervaren. Het is de bron van onze verlangens, onze wensen, ons lichaam, ons vermogen tot denken en voelen. Hoe? geen idee, pu.

Meer weten? Mail me of kijk hier.