Blog

Persoonlijke veranderende abstractie

  • Posted on: 27 March 2009
  • By: hans

Pu betekent: Alles wat ik nu niet weet en begrijp.

Pu is een abstractie, vergelijkbaar met een reëel getal in de wiskunde.
Het is te zien als een wiskundige verzameling van alle mentale componenten die je classificeert as "onbekend" of "ik begrijp het niet". Pu heeft geen tegenhanger in de echte wereld, het bestaat alleen in je bewustzijn.

Versluierde realiteit

  • Posted on: 17 March 2009
  • By: hans

Er zijn grenzen waar wetenschap en filosofie niet voorbij lijken te kunnen.
Sommige mensen willen die grenzen niet zien, ze vinden het moeilijk te onderkennen dat ze bestaan.

Andere mensen zien die grenzen wel, maar gaan fantaseren over hun betekenis en wat er achter die grenzen ligt. Ik denk dat dat niet terecht is.

De grenzen hebben de neiging om zich te verplaatsen, in ieder geval ons beeld van die grenzen.

Onlangs las ik over een filosofische en wetenschappelijke grens, geschreven door Bernard d'Espagnat.

stappen

  • Posted on: 11 April 2007
  • By: hans

probeer niet anderen te begrijpen
probeer niet jezelf te begrijpen
ervaar je zelf
en leef

ervaar je lijden
erken je lijden
adem je lijden
ervaar de doorstroom
en lijd

ervaar je woede
erken je woede
adem je woede
ervaar de doorstroom
en vecht

ervaar je blijheid
erken je blijheid
adem je blijheid
ervaar de doorstroom
en feest

ervaar je liefde
erken je liefde
adem je liefde
ervaar de doorstroom
en vrij