Blog

Het niet weten zichtbaar maken

 • Posted on: 27 August 2012
 • By: hans

“What the mind doesn't understand, it worships or fears.” Alice Walker
“Wat de geest niet begrijpt, vereert of vreest hij.”

Het lijkt er op dat dit inderdaad de normale menselijke reactie op het onbekende is.
Maar er is een andere manier om met het onbekende om te gaan.

De derde manier is: onderzoeken en zichtbaar maken.
Onderzoek de grens van wat we weten of begrijpen en maak zichtbaar wat we niet weten.
Als we zichtbaar maken wat we niet weten en niet begrijpen hoeven we het niet te vereren of te vrezen, maar kunnen we er leren mee om te gaan.

Bloei

 • Posted on: 27 May 2012
 • By: hans

Een zaadje
komt terecht op
een mooie bodem,
genoeg vocht
een beetje ruimte

het groeit en groeit
en alles is goed.

Het (inmiddels) twijgje weet dat
het een boom zal worden
groot
en elk jaar opnieuw
in bloei

Een hert heeft honger
het twijgje verdwijnt.

Een ander zaadje
valt op droge grond
veel steen, weinig water
Er is weinig kans

Het graaft en graaft
naar een beetje vocht.
Het groeit
zover het kan
en dat is niet veel

Het wordt niet zo groot
maar leeft wel lang
en een paar keer
komt het tot bloei

De inzet is hetzelfde
de kansen zijn anders

De onbekende ziel

 • Posted on: 14 April 2012
 • By: hans

De Maand van de Filosofie staat dit jaar in het teken van de ziel.

Er zijn vele verschillende meningen over wat de ziel is en of het eigenlijk wel bestaat. De hoofdstromen in deze tijd lijken te zijn:

 • "Wij zijn ons brein": de ziel bestaat niet zelf, als het al bestaat is het een gevolg van ons lichaam.
 • "De ziel is meer dan ons lichaam", een substantie of kracht die er al dan niet eerder was dan ons lichaam en al dan niet blijft bestaan na onze dood.

Het maakt uit of de eerste zienswijze klopt of de tweede.

Revolutionaire tijden

 • Posted on: 23 October 2010
 • By: hans

Revolutionaire tijden vragen om een nieuwe denkwijze...

Mirdan biedt de begrippen om deze tijd te duiden en biedt een filosofische basis voor de tijden die komen gaan.
De 3 deugden:
1 wees eerlijk over wat je weet en niet weet
2 wees nieuwsgierig naar wie je bent en wat je ervaart (en neem jezelf niet als vanzelfsprekend )
3 sta in contact met anderen en de wereld en handel (en sta toe dat dat jou verandert) (ga verder met 1)

Symbool: De lijn

 • Posted on: 7 June 2010
 • By: hans


Het Mirdan symbool bestaat uit 4 elementen. Het is een bewustzijnssymbool.

De lijn is het tweede element van het symbool. De lijn staat symbool voor levensdrang. Levensdrang is de energie die ons voortdraagt. We kunnen wel kwetsbaar zijn, maar door de levensdrang gaan we verder, willen we verder, in principe ondanks alles. Levensdrang voedt ons, drijft ons, laat ons willen, dromen, hunkeren, verlangen.

reference: 

opnieuw beginnen

 • Posted on: 2 May 2010
 • By: hans

"Hoe meer ik van de 2e wereldoorlog lees hoe minder ik er van begrijp" hoor ik de laatste weken regelmatig, vooral als het gaat over de holocaust.

Dat gevoel ken ik en deel ik.

Samen met de atoombommen op japan en de in mijn jeugd realistische dreiging van totale vernietiging tijden de Koude Oorlog maakte dat ik het gevoel had dat onze cultuur op een eindpunt was gekomen.
Christendom en de (Griekse) filosofie die uiteindelijk uit leken te monden in totale vernietiging.

En ik kon niet begrijpen waar mensen toe in staat bleken en leken.

Persoonlijke veranderende abstractie

 • Posted on: 27 March 2009
 • By: hans

Pu betekent: Alles wat ik nu niet weet en begrijp.

Pu is een abstractie, vergelijkbaar met een reëel getal in de wiskunde.
Het is te zien als een wiskundige verzameling van alle mentale componenten die je classificeert as "onbekend" of "ik begrijp het niet". Pu heeft geen tegenhanger in de echte wereld, het bestaat alleen in je bewustzijn.

Versluierde realiteit

 • Posted on: 17 March 2009
 • By: hans

Er zijn grenzen waar wetenschap en filosofie niet voorbij lijken te kunnen.
Sommige mensen willen die grenzen niet zien, ze vinden het moeilijk te onderkennen dat ze bestaan.

Andere mensen zien die grenzen wel, maar gaan fantaseren over hun betekenis en wat er achter die grenzen ligt. Ik denk dat dat niet terecht is.

De grenzen hebben de neiging om zich te verplaatsen, in ieder geval ons beeld van die grenzen.

Onlangs las ik over een filosofische en wetenschappelijke grens, geschreven door Bernard d'Espagnat.