Marzoek, het mensdier in de schaduw

  • Posted on: 5 October 2020
  • By: hans

De Mirdan-filosofie bestaat uit 4 woorden.
Vier nieuwe woorden die de wereld op een andere manier ordenen.
De woorden zijn: pu, mu, osmo en marzoek.

Lees De 4 woorden

Marzoek, het mensdier in de schaduw

Marzoek betekent: dat wat ervaart

In het onkenbare osmo is er iets gebeurd waardoor wij een mu hebben, een ervaringswereld.
Wat is daar gebeurd? Er is in osmo iets ontstaan dat ervaart, marzoek noem ik het.

Marzoek zorgt dat we kúnnen ervaren, maar ook wélke ervaringen we hebben.
Als je een kopje ziet zorgt marzoek ervoor welke kleuren we hoe ervaren.

Als je een sterk verlangen hebt, dan komt dat van marzoek.

Marzoek kun je deels ervaren in mu. Maar deels schuilt het onder de oppervlakte van onze ervaringen, in osmo. Waar het onze ervaringen mogelijk maakt en vormt.

Marzoek bepaalt hoe we denken en wat we denken. Marzoek vormt een ik voor ons allemaal.

Marzoek bepaalt wat we kunnen. En bepaalt hoe we de gevolgen van onze acties ervaren.

Marzoek is de oorzaak dat we betekenis willen, maar ook dat we betekenis kunnen vinden. Hoe en waarin? Dat is een ontdekking.

We verlangen, we doen, we ervaren de gevolgen. Wat we verlangen is een ontdekking. Het verandert ook. Wat we kunnen doen, is ook een ontdekking, die we leren door het te doen. En hoe de wereld om je heen er op reageert, ook dat ontdek je.

Allemaal tot ervaring gemaakt door marzoek.

Marzoek laat je je levenspad ervaren.

Hoe exact? Dat weten we niet, pu.

(afbeelding: "Surgeonfish (Acanthurus leucosternon), Maldives" door Uxbona via CC BY 3.0)