Voorbij postmodernisme

  • Posted on: 7 January 2015
  • By: hans

We leven nu in een postmoderne wereld.

Dat is alsof we nog leven binnen de structuren en waarheden van de oude wereld, maar er niet meer in geloven.

Die oude structuren vallen steeds verder uit elkaar en wij staan erbij en kijken ernaar. We worden er wel wat bang van, omdat er nog niks anders is, maar kunnen of willen het niet voorkomen.

We zouden nog een poging kunnen wagen, eens kijken of het nog te repareren is. Maar we kunnen ook iets anders doen.

Het is tijd om de oude waarheden niet enkel te relativeren, maar om ze vaarwel te zeggen.
Wat we moeten doen is niet een nieuw hoofdstuk beginnen in de westerse denkwijzen, maar een nieuw boek.
Het postmodernisme is het laatste hoofdstuk van een oud boek.

Laten we de oude structuren vaarwel zeggen, de oude waarheden vaarwel zeggen en de onvermijdelijke conclusie trekken uit een millennia-lange zoektocht naar de waarheid: namelijk dat we het niet begrijpen.
Maar laten we dat dan wel doordenken en doorleven.
Niet bij de oude structuren blijven en dan rondlopen met: we weten het ook niet, maar het niet-weten en niet-begrijpen doordenken en daar een denk- en leefwijze omheen bouwen.

Het Mirdan Instituut heeft een niet-weten methode ontwikkeld, een denkwijze om te leven in een wereld die we niet begrijpen.
Het is geen waarheid, maar een methode. Je kan het gebruiken, of niet. Als het je helpt, prima, maar je kan ook een andere methode volgen.

De Mirdan Methode is gebaseerd op 4 woorden. De eerste gaat over het zichtbaar maken van weten en niet-weten, de tweede gaat over emoties en gevoelens, de 3e gaat over hoe om te gaan met levensvragen als we de wereld niet begrijpen, en de 4e over hoe we een samenleving kunnen bouwen als we onszelf en elkaar niet begrijpen.

De Mirdan Methoden zeggen niet dat we niks begrijpen en dat er geen kennis mogelijk is, enkel dat we op dit moment moeten toegeven dat we onszelf niet begrijpen (en daarmee de maatschappij niet) en de gevolgen van ons handelen meestal ook niet. En dat we ons niet meer kunnen permitteren om te doen alsof.

Mirdan neemt je mee naar de toekomst, naar een glimp van wat er na het postmodernisme kan komen, naar het mogelijk 1e hoofdstuk van het volgende boek van ons denken. Een boek die gaat over: hoe te leven in een wereld die we niet begrijpen.