Workshop "DE KUNST VAN HET NIET-WETEN" Zutphen 3 + 10 nov 2017

Hoe gaan we om met dat wat we niet weten? Welk nut heeft het te erkennen wat je niet weet of niet begrijpt? Deze vragen staan centraal in de workshop die bioloog/filosoof Hans Idink zal houden bij de Zutphense Proeflokalen.

Idink: “Er is zoveel dat we niet weten of niet begrijpen. Vaak wordt dat weggemoffeld en doen we alsof we wel alles weten. Daardoor maken we onnodig vaak minder goede keuzes. Als je weet welke dingen je nog niet weet en die benoemt, krijg je meer grip op de werkelijkheid.”

Idink (1970) spreekt uit ervaring: “Mijn leven lang denk ik al veel over dingen na. Toen ik een jaar of twintig was begreep ik niets meer van de wereld; al mijn denkwerk was waardeloos. Dat is knap vervelend voor iemand die graag nadenkt.”

Het was het begin van een nieuwe fase in de filosofische ontwikkeling van Idink, die is opgeleid als bioloog en nu werkt als filosoof. “Ik kwam erachter dat het niet-weten werd ondergewaardeerd. In deze veranderende samenleving is er steeds minder sprake van controleerbare en beheersbare processen en is het nuttig oog te hebben voor wat je niet weet of  kunt controleren. Door niet-weten te beschrijven zie je beter wat je wel weet, waardoor die kennis beter en zuiverder wordt. Dat helpt om een beter inzicht te krijgen in zowel persoonlijke als zakelijke problemen. Je beslissingen worden beter: ze worden bepaald door wat je wel weet en minder door wat je denkt te weten.”

Met zijn nieuw verworven inzichten schreef Idink het boek “Opening” en richtte hij het Mirdan Instituut op, dat mensen ondersteunt bij het vinden van betere antwoorden. “Voor sommige mensen gaat het om grote filosofische vragen, als de zin van het leven of de werking van bewustzijn. Anderen kijken juist naar hun persoonlijke twijfels: moet ik een andere baan zoeken? Of: hoe kan ik verder in deze relatie?”

Voor Hans Idink maakt het niet uit: het beschrijven van wat je niet weet levert altijd nieuwe kennis op. “De economische crisis toont een grens van de wetenschap. We kunnen economische modellen maken, maar er lijkt ook een versluierde realiteit te bestaan achter de economische modellen. We weten eenvoudig niet wat de toekomst zal brengen. Het is (nog) voorbij onze mogelijkheden dat in detail te weten.”
Idink citeert de Franse theorethisch natuurkundige Bernard d'Espagnat (1921-2015): "Er moet, voorbij uiterlijke verschijningsvormen, een 'versluierde realiteit' bestaan die door de wetenschap niet beschreven kan worden, maar waarvan ze enkel een voorzichtige glimp kan opvangen. Daarnaast, in tegenspraak met hen die menen dat materie de enige realiteit is, kan de mogelijkheid niet uitgesloten worden (zelfs niet door overtuigende wetenschappelijke argumenten) dat andere zienswijzen, inclusief spiritualiteit, ook een venster op de ultieme realiteit kunnen bieden."

Op 3 en 10 november zal Hans Idink de tweedelige workshop houden bij de Proeflokalen in Zutphen. Deelnemers worden dan vertrouwd gemaakt met de filosofie van niet-weten en leren hoe ze er praktisch hun voordeel mee kunnen doen. De workshop komt voort uit de lezingen die zijn gegeven bij het Zutphense Bruishuis.

De workshop vindt plaats op 3 en 10 november om 19:30 uur. Kosten € 30,00 Locatie: de Proeflokalen,
Vispoortplein 16, Zutphen

You must have Javascript enabled to use this form.