De Wetenschappelijke Niet Weten Kaart

  • Gewijzigd op: 19 augustus 2015
  • Door: hans

Waar begint de wetenschappelijke kennis?

Wat weten we en wat weten we niet?

Wat kunnen we niet weten?

Waar liggen de grenzen van wetenschappelijke kennis.

 

In De Wetenschappelijke Niet Weten Kaart onderzoeken we theorieën die de grenzen tussen weten en niet weten aangeven.

In deze kaart wil ik theorieen verzamelen en bespreken die de over de niet-weten grens gaan.

De 1e theorie is de wervelingstheorie. In het kort: Als een beperkt aantal oorzaken en gevolgen op elkaar inwerken kunnen miniscule verschillen in de beginsituatie een enorm verschillend resultaat hebben. Dit is een bekend gegeven uit de chaostheorie. Dus in rekenmodellen en laboratoria zijn er duidelijke en bekende grenzen aan de voorspelbaarheid als de oorzaken en gevolgen op elkaar inwerken. In de wereld buiten de modellen en de laboratoria zijn er niet slechts een beperkt aantal oorzaken en gevolgen die op elkaar inwerken, maar oneindige aantallen. Voorspellingen van gedrag van complexe systemen, zoals het weer, maar zeker menselijke samenlevingen lijken voorbij onze mogelijkheden te liggen.

De Wetenschappelijke Niet-Weten Kaart lijkt uit een aantal eilanden te bestaan in een grote zee. Eilanden waar oorzaak en gevolg in principe uit elkaar te houden zijn liggend in de zee van de oorzaak/gevolg werveling, waar dat allemaal niet kan.

reference: 
Nederlands