Bouwwerk

Mijn verstand is zo beperkt.
Als kind wist ik dat ik alles wist,
nu weet ik dat ik vrijwel niks weet.

Ik maakte een bouwwerk van gedachten,
met bovenin het ideaal.

Het ideaal was onleefbaar,
de fundering rot
en het gebouw stortte in

Mijn verstand is goed in puzzels,
goed in oorzaak en gevolg.

Maar de echte wereld,
met de werveling van miljoenen oorzaken en gevolgen?

1000 theorieën heb ik.
Als grofmazig net liggen ze over de werkelijkheid.
Maar ze missen diepgang,
Ze missen de kern,
de diepe complexiteit.

Niet in staat de werkelijkheid te benaderen,
niet in staat de waarheid te bereiken.

Met mijn verstand kan ik machines bouwen
eenvoudige systemen onderzoeken,
hiërarchische organisaties maken
en simpele theorieën

Overal waar de oorzaak-gevolg relaties ontwarbaar zijn
daar is het goed en nuttig.
Maar daarbuiten,
in de complexe werkelijkheid?
Hulpeloos
En dat is nou net de werkelijkheid waarin ik leef.

Next: 

Volg ons

Nieuwsbrief

Ik schrijf me in op de Mirdan Nieuwsbrief