Niet-weten technieken: CiviCRM

Het eerste niet-weten technologie project is de Datakwaliteitsextensie voor CiviCRM.

Een CRM of ERP systeem die heel erg goed is gemaakt zal bij oplevering 90-95% van de werkwijze van een organisatie kunnen ondersteunen. In de loop der jaren daarna zal de organisatie veranderen, uit zichzelf of gedwongen door de markt of regelgeving.
De kloof tussen systeem en realiteit wordt zo langzaam maar zeker steeds groter.

In veel gevallen betekent dat vooral frustratie voor de werknemers die het systeem het meest gebruiken.
De kennis over de gaten in het systeem blijft dan lang bij die werknemers en komt (te) laat bij mensen hoger in de organisatie.

De twijfels en de frustraties van de werknemers blijven op de werkvloer, terwijl die veel waarde bevatten over de staat van het systeem en de kwaliteit van de data en de processen erin.

Orgis heeft samen met het Mirdan Instituut de eerste Niet-Weten tool gemaakt die dit probleem deels ondervangt.
Een CRM gebruiker kan zijn twijfel bij een CRM-contactpersoon aangeven door middel van een getal.
Daarbij kan de gebruiker de twijfel omschrijven en een mogelijke oplossing aandragen.
Voor alle andere gebruikers wordt daarna door middel van overzichtelijke iconen duidelijk dat er een twijfel is ge-uit bij dit contactpersoon. Met 1 druk op de knop kan die gebruiker zien welke twijfel er is en kan zelf besluiten of er wat mee gedaan wordt.

Door op deze manier de twijfel van een organisatie zichtbaar te maken wordt de kloof tussen systeem en realiteit ook zichtbaar.
De mate van twijfel en de aard van de twijfel kan via rapporten getoond worden en geeft een heldere indicatie voor de betrouwbaarheid van de data en van het systeem zelf.

De extensie is aanwezig op github: https://github.com/catorghans/net.trinfinity.orgis.mi.dataquality