De waarde van twijfel voor organisaties

In een toenemende onzekere economische en politieke situatie krijgen
organisaties steeds meer te maken met veranderende omstandigen.
 
Hoe ga je daar als persoon en als organisatie mee om?
Organisaties die vasthouden aan de oude patronen zijn in het nadeel.
Organisaties die oog hebben voor de veranderingen en die inzicht hebben in
de twijfels die medewerkers hebben zijn in het voordeel.
 
Het Mirdan Instituut helpt organisaties om twijfel en niet-weten te leren
inzetten bij het maken van beslissingen.