Persoonlijke veranderende abstractie

  • Posted on: 27 March 2009
  • By: hans

Pu betekent: Alles wat ik nu niet weet en begrijp.

Pu is een abstractie, vergelijkbaar met een reëel getal in de wiskunde.
Het is te zien als een wiskundige verzameling van alle mentale componenten die je classificeert as "onbekend" of "ik begrijp het niet". Pu heeft geen tegenhanger in de echte wereld, het bestaat alleen in je bewustzijn.

De inhoud van de wiskundige R is hetzelfde voor iedereen. Soms moeilijk te begrijpen, maar wiskundigen kunnen er over praten en bewijzen wat er in zit of in zou moeten zitten. R bevat minimaal intersubjectieve, misschien wel objectieve informatie.

De inhoud van pu is persoonlijk. Eerst zul je het begrip pu in je bewustzijn moeten creëeren voordat je het kan gebruiken (dat is vergelijkbaar met R). Maar wat jij in pu plaatst is waarschijnlijk anders dan wat er een ander in plaatst. Sommige mensen zullen hun grote filosofische vragen in pu zetten:
-de zin van het leven
-hoe werkt het bewustzijn

Andere mensen zullen beginnen om hun persoonlijke twijfels in pu te zetten:
-Moet ik een andere baan zoeken
-Hoe kan ik verder in deze relatie

Je mag het zelf weten. En dat is erg anders dan R. Pu is een persoonlijke abstractie.
Pu kan gebruikt worden in de wetenschap, om de grenzen van wat bekend en niet bekend is zichtbaar te maken. Als wetenschappers overeenkomen dat een bepaald onderdeel van hun vakgebeid nog pu is, dan wordt pu iets meer dan persoonlijk, dan kan het intersubjectief worden. Maar pu is geworteld in het persoonlijk gebruik.

De inhoud van pu kan (en zal) gedurende de tijd veranderen. Ik spreek geen Mandarijn-Chinees. De taal Mandarijn is compleet pu voor mij. Als ik een cursus in Mandarijn volg, dan vallen kleine onderdeeltjes van Mandarijn uit pu in het "gekende"-deel van mijn brein.
Ik weet niet wat er morgen met me zal gebeuren, pu. Maar overmorgen weet ik wat er die dag is gebeurd, niet meer pu. Pu verandert doorlopend. Het is een veranderende verzameling in je brein (erg verschillend met R). Het is een persoonlijke, veranderende abstractie.

Pu maakt zichtbaar wat je nu niet weet, en dat plaatst alles wat je wel weet in een nieuw perspectief.