Blog van hans

Versluierde realiteit

  • Posted on: 17 March 2009
  • By: hans

Er zijn grenzen waar wetenschap en filosofie niet voorbij lijken te kunnen.
Sommige mensen willen die grenzen niet zien, ze vinden het moeilijk te onderkennen dat ze bestaan.

Andere mensen zien die grenzen wel, maar gaan fantaseren over hun betekenis en wat er achter die grenzen ligt. Ik denk dat dat niet terecht is.

De grenzen hebben de neiging om zich te verplaatsen, in ieder geval ons beeld van die grenzen.

Onlangs las ik over een filosofische en wetenschappelijke grens, geschreven door Bernard d'Espagnat.

Independent Reality

  • Posted on: 16 March 2009
  • By: hans

There are borders where science and philosophy are not able to go beyond.
Some people don't like to look at those borders, they find it difficult to see that they exist.

Other people see those borders more clearly, but start fantasizing about their meaning and what is beyond. I don't think that that is a proper way.

The borders have a tendency to move, at least our view of those borders.

Today I read about a philosophical and science border as described by Bernard d'Espagnat.
http://www.newscientist.com/article/dn16769-concept-of-hypercosmic-god-w...

stappen

  • Posted on: 11 April 2007
  • By: hans

probeer niet anderen te begrijpen
probeer niet jezelf te begrijpen
ervaar je zelf
en leef

ervaar je lijden
erken je lijden
adem je lijden
ervaar de doorstroom
en lijd

ervaar je woede
erken je woede
adem je woede
ervaar de doorstroom
en vecht

ervaar je blijheid
erken je blijheid
adem je blijheid
ervaar de doorstroom
en feest

ervaar je liefde
erken je liefde
adem je liefde
ervaar de doorstroom
en vrij

Pagina's