Blog van hans

Wat is nou weer pu?

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Pu is het eerste woord uit de mirdanfilosofie.

Het is het woord voor datgene dat we niet weten of begrijpen.

Stel je voor dat je niet weet wat de zin van je leven is, dan is dat voor jou pu.
Of je weet niet wat je vanmiddag wil gaan doen, ook pu.

Meer voorbeelden van pu zijn:

Wat is nou weer pu?

Nieuwe woorden voor een nieuw tijdperk

 • Posted on: 20 November 2016
 • By: hans

Brexit, Trump, Syrië, de opkomst van China, de passiviteit van de EU, de assertiviteit van Rusland en Turkije, robotisering, de verdwijnende middenklasse.

De veranderingen gaan zo snel dat we op het punt lijken te staan van een nieuw tijdperk. Hoe die er uit gaan zien weet niemand.

De vraag is: kunnen we het nog wel bijhouden? Zijn onze denkwijzen nog wel geschikt voor de komende tijd?

Er zijn al vele mensen geweest die verzuchten: ik weet het niet. En ze ervaren dan dat ruimte geeft.

Beyond Post-modernism

 • Posted on: 7 March 2015
 • By: hans

We now live in a post-modern world

It is as if we still live in the structures and truths of the old world, but no longer believe in it.

These old structures continue to collapse and we stand there and watch it happen. It makes us fearful, because there is nothing else yet, but we cannot or do not want to prevent this collapse.

We could make another attempt at repairing, check if it can even be repaired. Or we can do something else.

The time has come not only see the lack of relativity of these old truth but the time has come to say goodbye to them.

Voorbij postmodernisme

 • Posted on: 7 January 2015
 • By: hans

We leven nu in een postmoderne wereld.

Dat is alsof we nog leven binnen de structuren en waarheden van de oude wereld, maar er niet meer in geloven.

Die oude structuren vallen steeds verder uit elkaar en wij staan erbij en kijken ernaar. We worden er wel wat bang van, omdat er nog niks anders is, maar kunnen of willen het niet voorkomen.

We zouden nog een poging kunnen wagen, eens kijken of het nog te repareren is. Maar we kunnen ook iets anders doen.

Het is tijd om de oude waarheden niet enkel te relativeren, maar om ze vaarwel te zeggen.

Institutioneel lijden

 • Posted on: 20 October 2014
 • By: hans

Wat een vreselijk verhaal van Remzi
http://www.volkskrant.nl/leven/waarom-kreeg-remzi-cavdar-een-stempel~a37...

Wat als in het hele proces de twijfel van enkelen een formele plek had gekregen? Wat als het niet-(zeker)-weten benoemd was geworden en toegevoegd had moeten worden aan zijn diagnose, omdat instellingen de methoden krijgen om niet-weten in de processen toe te laten en de maatschappij ze dwingt om dat ook te doen? Dan was het mogelijkerwijze heel anders met hem gelopen.

Dat is waar het Mirdan Instituut voor vecht.

de grens

 • Posted on: 1 November 2012
 • By: hans

We kunnen veel, maar veel ook niet. Sommige dingen kunnen we erg goed, in anderen is nauwelijks vooruitgang te ontdekken.

We kunnen beter machines bouwen dan het weer voorspellen. We kunnen beter medicijnen maken dan de economie begrijpen.

Wanneer we de grenzen tussen wat we heel goed begrijpen, een beetje begrijpen en helemaal niet begrijpen, helderder maken, dan kunnen we daar veel baat bij hebben.

Drang

Pagina's