Blog van hans

Sharing doubt is the new gold

 • Posted on: 18 June 2017
 • By: hans

Pu is the word we use to express not knowing in the Mirdan Philosophy (blog 1).

There is a boundary between knowing and not knowing that we frequently encounter and cross ( blog 2).
An example of such a boundary: Computers are made according to simple rules, while we live in a world that often does not fit the boxes the computers operate on. (blog 3).

Sharing doubt is the new gold

The gap between system and reality

 • Posted on: 18 June 2017
 • By: hans

The behaviour of cows is unpredictable. You read it in my previous blog "Cows and not-knowing".

And when that behaviour leads to changes in the ecosystem, the ecosystem is unpredictable too.
That's what I learned in my internship.

After my internship I saw the same pattern more often.

The behaviour of individual people is unpredictable, especially when a lot of people interact with each other.
This leads to a completely unpredictable society.

The gap between system and reality

De kosten van onbetrouwbare data

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Hoeveel kost onbetrouwbare data?

In 2002 is er een onderzoek naar de kosten van onbetrouwbare data gedaan door het Data Warehousing Institute. Zij kwamen tot het bedrag van 600 miljard dollar voor de VS.
Hoeveel dat is voor Nederland in 2016? Geen idee, pu, maar dat het veel is, lijkt zeker.

Het is van groot belang dat een organisatie onbetrouwbare data kan herkennen.

De kosten van onbetrouwbare data

Twijfel delen is het nieuwe goud

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Pu is het woord voor wat we niet begrijpen volgens de Mirdanfilosofie (blog 1).

Er is een grens tussen weten en niet-weten die we regelmatig tegenkomen (en meestal negeren, blog 2).
Een voorbeeld van zo'n grens: Computers worden gemaakt volgens simpele regels, terwijl wij leven in een wereld die vaak niet in de vakjes van de computer past (blog 3).

Twijfel delen is het nieuwe goud

De kloof tussen systeem en realiteit

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Het gedrag van koeien is niet voorspelbaar. Dat las je al in mijn vorige blog "Koeien en niet-weten".

Wanneer dat gedrag leidt tot veranderingen in het ecosysteem, dan is dat ecosysteem ook niet voorspelbaar.
Dit was wat ik leerde in mijn stage.

Na mijn stage zag ik dat patroon vaker.

Het gedrag van individuele mensen is niet te voorspellen, laat staan wanneer heel veel mensen op elkaar reageren.
Dat levert een compleet onvoorspelbare samenleving op.

Diepe complexiteit

De kloof tussen systeem en realiteit

Cows and not-knowing

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

A young bull lived in a small herd in a nature reserve on the shores of a lake.

He felt strong, but was, like any young animal, at the bottom of the hierarchy.
One day he challenged a senior bull, it was a mistake, he was expelled from the herd.

The nature reserve was small, so he could not really leave, but returning to the herd was impossible too.
He took the gamble and swam into the lake, quite far away there was a small island. There he was safe from the herd.

Cows and not-knowing

Koeien en niet-weten

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Een jonge stier leefde in een kleine kudde in een natuurgebied aan het water.

Hij voelde zich sterk, maar stond als elk jong dier aan de onderkant van de hierarchie.
Op een dag daagde hij een hoog geplaatste stier uit, een fout, hij werd uit de kudde verjaagd.

Het natuurgebied was klein, dus echt weg kon hij niet, maar terug naar de kudde ook niet.
Hij nam de gok en ging zwemmen, verderop was een klein eiland. Waar hij veilig was voor de kudde.

Koeien en niet-weten

What the hell is pu?

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Pu is the first word of the mirdan philosophy.

It is the word for everything we do not know or understand.

Imagine you do not know the meaning of life, then that will be pu for you.
Or you do not know what you want to do this afternoon, also pu.

More examples of pu are:

What the hell is pu?

Pagina's