Het Mirdansymbool

Het 4-woordenplatform kan de brug tussen leegte en leefwereld zijn. Waarbij via het platform in de leegte zich een poort vormt, waarbinnen de leefwereld zich toont. Het 4-woordenplatform laat je een manier zien om de leefwereld te benaderen vanuit de leegte.

Maar hoe zit het andersom?

Vanuit de leefwereld gezien is de leegte ver weg. Je zou de leegte kunnen vergeten. Maar ik wilde in beide werelden tegelijk aanwezig zijn. Hoe hou je contact met de leegte, wanneer je je dagelijks leven leidt?

En als dat gelukt is, en je ziet de leegte door het dagelijks leven heen, als een overweldigende realiteit, net onder de oppervlakte van je waarnemingen, hoe vind je dan nog zin en betekenis in het dagelijks leven?

Eerst kunnen onze woorden ons nog helpen. Marzoek, dat wat ervaart, heeft ons besef van de leefwereld gevormd en geeft ons mu: alles wat we nu ervaren. Dat wordt gedaan door onkenbare krachten of mechanismen, die wortelen in osmo.

Marzoek geeft ons de mogelijkheden tot ervaren en geeft ons mu, onze gehele verzameling van ervaringen. Het geeft ons alles wat we meemaken, alles wat we wensen en verlangen en al onze mogelijkheden om te handelen. Maar hoe? Dat weten we niet. Ons hele bewustzijn, maar ook de wereld om ons heen, wortelt in osmo, in een mysterie.

Contact met de leegte vanuit onze leefwereld, is contact hebben met het mysterie. Het ervaren van de diepte van ons zijn.

Het mirdansymbool vertegenwoordigt leven met het mysterie:

Het bestaat uit vier elementen: een haak, 2 rechte lijnen en een cirkel.

De cirkel

De cirkel van het mirdansymbool bevat het zijn en de diepte ervan.

Waar we met ons verstand een leegte kunnen ervaren als je nadenkt over betekenis en zin en daarmee contact maken met de leegte om ons heen, kun je met je gevoel een leegte ervaren als je in jezelf naar binnen gaat en heel diep kijkt. Je maakt dan contact met de leegte die in je zit.

Het toont het mysterie van het hebben van een lichaam, van het zijn en van het bewustzijn.

De haak

De haak in de cirkel staat voor ‘voelen’. Wat gaat er goed in je leven en wat gaat er fout. Welke pijn heb je en welke vreugde?

Heb je leuke vrienden, stomme vrienden. Een relatie, kinderen. Is er ziekte, of gezondheid? Interessant werk of niet? Is er rouw, heb je schuldgevoel?

Eigenlijk alle emoties en gevoelens die je hebt.

Vaak zijn ze niet helemaal verklaarbaar. Iemand anders in dezelfde situatie zou zich anders voelen. Al deze gevoelens zijn via marzoek onze mu binnen gekomen. Er zit een onkenbare kant aan. Ze huizen deels in het mysterie.

Daardoor hóef je ze ook niet per se te verklaren. Je kan ze erkennen, aanschouwen.

De eerste lijn

De eerste lijn (van onder gezien) gaat over ‘verlangen’.

Wat je wil en verlangt in je leven, daar heb je eigenlijk niet om gevraagd. Ook wat je verlangt wortelt in het mysterie. Komt uit de diepte van ons zijn.

De ene persoon wil graag een heel fijn, mooi huisje. Een ander wil een leuke baan. Een derde wil rust, of innerlijke vrede. Een vierde ervaart een levensopdracht. Een vijfde wil invloed en macht. En het verandert ook. Als je 70 bent, verlang je waarschijnlijk andere dingen, dan als je 10 bent.

Aan de ene kant verlang je van alles, aan de andere kant zit je in een situatie waarin die verlangens ver weg lijken of dichtbij zijn.

Soms is het moeilijk om je verlangens onder ogen te zien. Ze zijn misschien wel kinderachtig. Of zo ver weg, dat je het bijna niet durft te ervaren.

Maar je kent de reden van je verlangens niet, ze huizen in het mysterie. In het mysterie huist een rechtvaardigheid, je hebt er niet om gevraagd.

De eerste lijn van het mirdansymbool spoort je aan je verlangens onder ogen te zien.

Tegelijkertijd spoort ‘de haak’ je aan om de situatie waar je je in bevindt onder ogen te zien.

Beiden tegelijk onder ogen zien, kan pijn opleveren, of angst.

Wanneer je verlangens ver af staan van je situatie. Of je ziet niet hoe je er moet komen.

De pijn van de kloof tussen je verlangens en je situatie is deel van ‘de haak’.

Verlangen naar betekenis

Verlangen naar betekenis, hoort bij dit element. We willen zinvol bezig zijn en betekenis kunnen geven aan ons leven. Het is een mysterieus verlangen.

De tweede lijn

De tweede lijn (of bovenste lijn) is de lijn van ‘doen’.

Wanneer je verlangen niet overeenkomt met je situatie, ga je proberen er wat aan te doen. En wanneer je handelt, zul je er achter komen, dat sommige dingen werken, en andere niet. Je leert wat je wél kan, en wat niet.

Het kan heel goed dat je een deel van je verlangens waar kan maken. Maar de kans is ook heel groot, dat je een deel níet waar kan maken. Of dat je acties negatieve gevolgen hebben, voor jou of voor anderen.

De 3 elementen binnen het mirdansymbool reageren op elkaar.

Je voelt een probleem, je verlangt naar een oplossing, je handelt en dat heeft gevolgen, waardoor je situatie verandert en je wat anders voelt dan in het begin. Je verlangens kunnen ook veranderen, door wat je gedaan hebt en wanneer je de resultaten ziet. En je leert beter wat je kan en welke gevolgen dat heeft in de situatie waar je in leeft. Je leert je mogelijkheden en capaciteiten in deze wereld kennen.

Betekenis geven

Wanneer je verlangt naar betekenis, maar het niet ervaart, dan ga je kijken wat je daar aan kan doen. Filosofie uitoefenen, hoort bij de tweede lijn van het mirdansymbool. Ik voelde een kloof tussen de leegte die ik ervaarde en het verlangen naar betekenis. De Mirdan-filosofie bedenken is wat ik toen deed.

Met de Mirdan-filosofie zie je dat we niet zozeer betekenis vinden in externe systemen, maar dat we betekenis geven met onze woorden. En dat we van betekenis kunnen zijn voor anderen, via onze daden.

Wat voor ons precies betekenis heeft, is een ontdekking. Voor jou wellicht wat anders dan voor mij. Wat voor ons betekenis heeft, huist in marzoek. Het is deel van het mysterie waarin we leven.

Het Geheel

Omdat er zoveel pu is in het leven, omdat zowel je bestaan, wat je voelt, je verlangens, alswel je vermogens, gevormd worden door het mysterie, zal het leven niet gauw ‘kloppen’.

Volgens de Mirdan-filosofie blijft de pijn, en blijft de angst. Geen verlichting, geen verlossing. Erkenning van je verlangens , je situatie én je vermogen is het hoogst haalbare.

En de verandering in alle 3, de poging om ze op elkaar af te stemmen en je weg daarin, vormt het hele mirdansymbool.

Het mirdansymbool geeft je levenspad aan. Zijn, voelen, verlangen, doen, en worden.

Wanneer we het mirdansymbool toevoegen aan de grote mirdanafbeelding krijg je

De leegte, de 4 woorden, de poort, het leven en het mirdansymbool.