Mirdan

Dit is de Mirdan-filosofie.

Vanuit de leegte met flarden, woorden en beelden, worstel je een platform met woorden bijeen die zowel de leegte als het leven erkennen. Op dat platform kun je met je gedachten weer hele structuren bouwen. Dat platform geeft een begin van ondersteuning aan het leven, de leefwereld. In dit dagelijks leven heb je een filosofische ondersteuning nodig voor zin en betekenis.

Zo kan ik zowel in de leegte aanwezig zijn als meedoen in de leefwereld. En kan ik de zinloosheid van de leegte ervaren en tegelijkertijd zin proberen te geven aan mijn leven en het leven van de mensen om me heen.

Tegelijkertijd is het dagelijks leven geworteld in mysterie. Je gevoelens, je verlangens, je vermogens, allemaal op unieke wijze voor mij gevormd.

Het Mirdansymbool vormt de weg vanuit het mysterie via kwetsbaarheid, levensdrang, kadans en het verlangen naar bloei, naar een gevoel van betekenis.

Vanuit de leegte kom je via de vier woorden en het platform op een soort ondersteuning van het dagelijks leven.

Dit is mijn manier om de leegte en het leven te kunnen combineren.

Verzonnen woorden, die op mysterieuze wijze uit de flardenleegte zich vormden. Je kan ze ook weer wegdenken, heel eenvoudig zelfs.

Maar dan heb je weer 2 werelden, die maar lastig te combineren zijn.

Één klein platform in de leegte. Die het niet kunnen vinden van waarheden kan combineren met een zinvol leven.

Mocht jij nou ook geen waarheden kunnen vinden, dan mag je meeliften met mijn worsteling en platform. Of je maakt zelf een platform. Één die er op lijkt of een heel andere. En misschien maken we dan een verzameling van platforms van twijfelaars en niet-weters.

En proberen we zo gezamenlijk, op onze eigen manier, met onze eigen levensfilosofie, te ontdekken wie we als mensen nou eigenlijk zijn en kunnen we een poging wagen onszelf en elkaar tot bloei te brengen.