Marzoek

Het vierde woord gaat over willen, over verlangens, over veranderen, over actie. Mu is wat je ervaart, marzoek, het vierde woord heeft als definitie: dat wat ervaart. De ervarer.

Het heeft net als alle andere mirdanwoorden een symbool. Het symbool voor marzoek is een cirkel met 3 stippen er in en 3 erbuiten.

Het is de combinatie van osmo en mu, de brug tussen beiden. Datgene in osmo dat er voor zorgt dat er eeen mu is.

Het heeft een plek in de grote Mirdanafbeelding. Linksonderin bij de 4e stip.

Marzoek is de ervarer. Je zou het ‘ik’ kunnen noemen, maar marzoek is niet alleen een lichaam/geestervaring, het staat ook aan de bron van het ervaren van een huis aan de overkant van de straat, of het zien van de maan. Het maakt het ervaren mogelijk.

Marzoek is het mysterieuze wezen dat in het onkenbare osmo is ontstaan en jouw wereld, jouw mu draagt. Marzoek is deels in mu te ervaren. Je lichaam kun je ervaren. De achtergrondruis in je hoofd, de zacht zoemende motor van je bewustzijn, kun je soms ook ervaren.

Hoe marzoek ervaren mogelijk maakt is onkenbaar, dat gebeurt in osmo. De ervaringen zelf noemen we mu. Marzoek is de brug tussen mu en osmo. Het wortelt de ervaringen van mu in het mysterieuze osmo.

Marzoek bepaalt hoe elke ervaring tot stand komt. Het is het mechanisme of de kracht van het ervaren. Het is het proces dat het electrische signaal die een kegeltje in je oog produceert en naar de hersenen stuurt, vertaalt in de ervaring van het zien van een kleur.

Misschien gaan we ooit veel weten van hoe marzoek dat doet, maar ook dan zijn dat enkel meer ervaringen binnen mu. De essentie, zoals in osmo plaatsvindt, zullen we nooit bereiken. De wijze waarop marzoek ervaringen vormt, blijft zo minimaal deels verborgen.

Marzoek vormt ervaringen op een unieke manier. Bij jou op een iets andere manier dan bij mij.

Uit marzoek komen de verlangens en de wil die je ervaart. Misschien ervaar je wel een soort levensopdracht, of een kinderwens.

Marzoek omvat mu. Elke ervaring in mu is door marzoek gevormd.

Transcedentie

Onze bewustzijns bestaan in osmo, je kan het zien als meerdere eieren in een ruimte. Al die eieren bevatten de levende ervaringen van dieren en mensen.

De randen van de eieren zijn datgene dat de ervaringen vormt. Die eieren zijn allemaal uniek gemaakt. Al die wezens hebben hun hele unieke ervaringswereld binnen het ei.

Hoe het vormen van bewuste ervaringen werkt, weet niemand.

Maar mocht het een fysiek proces zijn, dan is het mogelijk dat de ervaringen zelf ook een osmo-kant hebben.

De huidige theorie is dat elektrische signalen tussen onze hersencellen er mee te maken hebben. Wanneer dat klopt dan zijn die elektrische signalen aanwezig in osmo. Van buitenaf weet niemand hoe zo'n signaal van binnenuit ervaren wordt, maar de signalen zelf zijn dan aanwezig.

Van binnenuit ervaar je delen van osmo. Je ervaart je lichaam, je ervaart je bewustzijn, je ervaart een deel van marzoek, de ervaringsmachine.

Wanneer je je bewustzijn zelf ervaart, dan vallen het ervaarde, de ervarer en de ervaring samen.

Pu, mu, osmo, marzoek

Marzoek is de mysterieuze drager van mu, die wortelt in osmo. Het koppelt de ervaringswereld van mu aan de wereld van objecten in osmo. Marzoek is deels te ervaren in mu, en deels zal het onkenbaar blijven (in osmo). Marzoek laat verlangens ontstaan, laat de wil ontstaan, laat de ervaring van vrije keus ontstaan. Hoe, dat is pu, want dat gebeurt in osmo. Marzoek laat de ik oprijzen uit de leegte, met wensen, driften, verlangens, gedachten. Het laat het handelen ontstaan. Marzoek is de ervarende kracht achter de ervaringen. Marzoek draagt de reden dat je ervaart, dat je bestaat. En die reden is onkenbaar, het gebeurt in osmo. Maar marzoek toont zich als de belichaming van die onkenbare reden. Marzoek koppelt het willende, zingevende wezen aan de zinloze leegte. Marzoek komt er uit naar voren.

Wil

Uit marzoek komt je wil naar voren. Marzoek is het onkenbare mensdier achter je bewustzijn die mu draagt.

Marzoek en mu samen maken je de mens die je bent. Hoe marzoek dat doet weten we niet.

Marzoek is het willende, ervarende, handelende wezen. Waar je mu nog als passief zou kunnen beschouwen, als enkel het ervaren van verlangens, is marzoek het actieve handelende wezen achter de ervaringen.

Waar de leegte betekenisloos is, doemt uit die leegte de betekenisdrager op. Het willende, verlangende, wensende, voelende, liefhebbende, verwonderende menswezen. Die een wereld creëert en het vult met betekenis en zin.

4 woorden

Pu als rationeel begrip voor niet-weten is geworteld in de leegte. We snappen de wereld niet goed. Ons verstand lijkt er niet geschikt voor. Pu geeft ons verstand een andere plek: hou je bezig met puzzels, met die situaties waar oorzaak-gevolg relaties uit te vogelen zijn. De oude claim van alles kunnen weten wordt door pu weggeslagen.

Tegelijkertijd geeft het ons verstand weer wat te doen. Waar ons verstand goed in is: gebruik het!

Maar niet om alles te begrijpen, niet om als basis te dienen om de wereld te verbeteren. Dat kan het verstand niet.

Pu is de pijler van ons platform in de leegte, die ons verstand een belangrijke, maar beperkte rol geeft.

Mu is de hele wereld! Maar wel slechts onze, persoonlijke wereld. De hele wereld, vanuit ons persoonlijke perspectief. Al onze ervaringen bevat het. Dit is de wereld waarin we bestaan. We kunnen er niet uit. Hoe het werkelijk zit buiten ons ervaringen? Weten we niet. Gevangen in onze eigen bol van ervaringen.

Ook al komen we er nooit achter hoe het wel zit, het krijgt wel een naam. De naam van de wereld zoals die echt is, is osmo. De werkelijke aard van materie. Alle echte antwoorden op onze vragen. Ze zijn in osmo. En we komen er nooit achter. Buiten ons bereik. Jammer.

De brug tussen het onkenbare osmo en de ervaringswereld van mu is marzoek. Vanuit osmo doemt een wezen uit de leegte op. Dat wezen kan op mysterieuze wijze ervaren en heeft verlangens, wensen, angsten. Waaronder een verlangen naar betekenis en zingeving. Een deel van marzoek kunnen we ervaren via mu. Een deel is onkenbaar en zal ons blijven verrassen.