De Poort

De 4 woorden zijn verwant aan elkaar, maar ook heel anders. Ze gaan allemaal om met de leegte. Ze geven de leegte op hun eigen manier een plek. Ze geven tegelijkertijd de leefwereld een plek. Pu geeft een manier om ons verstand te gebruiken, zowel in de leegte als in de leefwereld, zonder dat het alles hoeft te begrijpen. Mu bevat alle ervaringen, van de leefwereld en de leegte. Osmo verklaart waar alles uit de leefwereld en de leegte vandaan komt en verklaart waarom het universum geen antwoord geeft. Marzoek toont ons waar wij vandaan komen. Ons bewustzijn, onze verlangens, onze wensen. Deze 4 woorden geven een kader waarin je de ervaringen in de leefwereld kan toelaten, zonder dat ze worden weggevaagd in de leegte. De zin van de ervaringen in de leefwereld kun je toelaten, kun je ervaren, ook al is die zin tegelijkertijd mysterieus. De zingevende ervaringen zijn geworteld in het mysterie, in marzoek, maar ze zijn er wel. De leefwereld bruist van zingeving.

De 4 woorden vormen het platform in de leegte. En het platform, wanneer je daar op zit, verandert in een poort. Waardoor je vanuit de leegte toegang krijgt tot de leefwereld, zonder dat je echt de leegte verlaat.

Ze vormen 2 kanten van hetzelfde leven, afgescheiden én verbonden door de poort. De poort, bijeengehouden door de pijlers en het platform. Je kan de 4 woorden zo weer wegdenken. Dan verdwijnt ook de poort. En verdwijnt de verbinding en zit je weer in 2 afgescheiden werelden: de nihilistische leegte en de dagelijkse wereld. Maar wanneer je die kloof zat bent, dan bedenk je weer het platform en de poort tussen de werelden ontstaat weer.

Met het platform en de poort kun je de mentale structuren bouwen die je helpen in de leefwereld. Kun je woorden geven aan de leefwereld, aan de maatschappij, kun je je wensen gaan definiëren en een beeld vormen van de samenleving en wat je daar kunt en wil bereiken.

​Woorden

Woorden bestaan uit namen en hun betekenis. Marzoek geeft ons de mogelijkheid om woorden te vormen. We kunnen elke betekenis koppelen aan elke naam. Probleemloos kunnen we een gebouw met een deur en ramen en een dak een ‘fiets’ noemen. Dat is alleen niet zo handig, omdat alle andere mensen een andere betekenis hebben bij ‘fiets’ en dat gebouw een ‘huis’ noemen. Met een beetje lenigheid kun je zelfs een woord voorstellen die wel een naam heeft, maar geen betekenis. Een betekenisloos woord. Laten we het karzoe noemen. Karzoe is het woord zonder betekenis.

Dat we dat kunnen, een woord zonder betekenis, heeft wél betekenis. Voordat we het getal 0 hadden, waren getallen gekoppeld aan telbare verschijnselen. 1 tafel, 2 boeken. 0, het getal zonder waarde, maakte getallen abstracter. Opeens had je ook een getal 1, zonder iets telbaars erbij. Maar omdat we 0 hadden, konden we ons opeens ook -1 voorstellen, of imaginaire getallen.

Dat we nu een woord zonder betekenis hebben, maakt woorden abstracter. Wat losser van hun betekenis. Karzoe geeft ons meer vrijheid om zelf namen, woorden en betekenissen te veranderen.

We kunnen een woord maken met een veranderende betekenis. Afhankelijk van de stand van de maan en de buitentemperatuur betekent ons nieuwe woord soms koe, soms een verkoudheid en soms een onvoldoende voor een proefwerk. Wellicht niet zo praktisch, maar het kan wel. Wij kunnen dat.

We kunnen ons zelfs een woord voorstellen zonder naam én zonder betekenis. Een soort leegte, waar een woord gevormd kan worden, maar die er nog niet is. Een protowoord, een woordpotentie.

Marzoek geeft ons die potentie. We kunnen aan alles een naam geven en er betekenis aan geven. Marzoek, karzoe en het protowoord laten zien wat woorden zijn: een individuele mogelijkheid om namen en betekenis te geven aan al onze ervaringen. Betekenis is niet te vinden in de leegte, ook niet in een rationele zekerheid. Betekenis geef je via het protowoord zelf aan de ervaringen in de leegte en in mu.

Marzoek en het protowoord veroorzaken de woordflarden in de leegte. Het veroorzaakt ook het verlangen om de leegte te koppelen aan de leefwereld en veroorzaakt daarmee de 4 woorden van het platform.

De mogelijkheid om namen en betekenis te geven geeft tevens de mogelijkheid om die namen en betekenissen te veranderen. Soms gebeurt dat door een externe gebeurtenis, vanuit osmo. Soms vanuit een intern verlangen, vanuit marzoek. We willen woorden en structuren die overeenkomen met onze ervaringen in mu. Die ze ondersteunen. Als de ervaringen in mu te veel veranderen, dan kunnen we beter de woorden ook veranderen. Anders is er een gat tussen de structuren die we met de woorden maken en de andere ervaringen in mu.

Veranderen van woorden betekent ook dat we woorden en betekenissen kunnen intrekken. Ontgebruiken. Dat kan zo ver gaan dat we alle betekenissen en alle namen kunnen intrekken. Een snelweg naar de leegte.

Een andere manier om naar de poort te kijken is via karzoe en het protowoord. Dan zie je via het protowoord een poort tussen leegte en betekenis, ondersteund door de vier woorden.

De poort staat ook in het de Mirdan-afbeelding.

Het platform is hiermee klaar. We hebben de vier woorden, bonuswoord karzoe en het protowoord. De leegte is er nog steeds, de leefwereld ook. Het protowoord toont dat ieder zelf woorden kan maken en betekenis kan geven aan alle ervaringen. Daarmee ben je vrij om zelf een manier te vinden om via woorden met de leegte en de leefwereld om te gaan.